Twój ciepły dach

Powłoki hydroizolacyjne

Powłoki polimocznikowe – hydroizolacja

PUREX AM to czysty elastomer polimocznikowy powstały w wyniku reakcji prepolimeru izocyjanianowego z blendą aminową. Tego typu powłoka może być stosowana na powierzchnie poliuretanowe pianek natryskowych, betonowe, metalowe lub drewno.

Nasz produkt oferuje doskonale właściwości mechaniczne dla gotowej powłoki. PUREX AM umożliwia wykonanie szybkoutwardzalnych, bezszwowych powłok. Zastosowanie tego materiału umożliwia wykonanie trwalszych konstrukcji, odpornych na trudne warunki fizyczne, eliminuje dodatkową konieczność zabezpieczeń antykorozyjnych, pozwala również zaoszczędzić czas, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów inwestycji. Dzięki technologii natryskowej po zaaplikowaniu polimocznika bezpośrednio na pożądany element m.in. konstrukcję betonową bądź stalową obiekt może być powtórnie oddany do eksploatacji niemal natychmiast po zakończeniu nakładania powłok, co zapobiega generowaniu wysokich kosztów związanych z wyłączeniem obiektu z użytkowania.

Łatwa i szybka aplikacja PUREX AM za pomocą agregatu umożliwia wykonanie powłoki w miejscach trudno dostępnych, gdzie wymagane są zabezpieczenia podłoża przed wodą oraz gdzie wymagane są dobre właściwości mechanicznej gotowej hydroizolacji.

Powłoki z czystego elastomeru są przede wszystkich stosowane jako zabezpieczenie:

 • zewnętrzny powierzchni zbiorników stalowych, zarówno naziemnych, jak i podziemnych (w tym LPG),
 • zbiorników betonowych, w szczególności do przechowywania cieczy,
 • zbiorników oczyszczalni ścieków, kanałów ściekowych, rynien i elementów rurociągów,
 • zbiorników magazynowych wody, w tym wody demineralizowanej,
 • konstrukcji stalowych, mostów, wiaduktów i tuneli,
 • wielkośrednicowych rur stalowych, w tym również rur transportujących,
 • silosów materiałów sypkich,
 • izolacja fundamentów,
 • izolacji dachowych,
 • balkonów, tarasów,
 • uszkodzonych bitumicznych powłok dachowych,
 • obiektów narażonych na trudne warunki eksploatacyjne, a w szczególności tam, gdzie nieszczelności betonu powoduje jego przemarzanie, a w konsekwencji pękanie i kruszenie,

Wykonywaliśmy również powłoki polimocznikowe jako warstwy tłumiące w śrutowniach lakierniczych oraz jako uszczelnienie w kanałach wentylacyjno-nawilżających. Jeżeli masz jakiś nietypowy pomysł na zastosowanie polimoczników w praktyce zapraszamy do kontaktu!

Partnerzy