Twój ciepły dach

Termowizja i testy szczelności

Termowizja jest badaniem przegrody budowlanej, które pozwala nam określić przebieg izoterm na danej powierzchni. Do jego wykonania używa się specjalnych urządzeń tzw. kamer termowizyjnych, które wykorzystują zjawisko emisji promieni podczerwonych przez powierzchni, które badaniu podlegają.

Badanie termowizyjne

Biorąc pod uwagę położenie Polski, sporą część roku utrzymujemy w pomieszczeniach mieszkalnych temperaturę wyższą niż temperatura otoczenia. Z uwagi na to tak ważne jest właściwe wykonanie izolacji budynku, ponieważ jak wiadomo aby to zrobić, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii. Zwykle używamy do ogrzewania naszych budynków gazu lub węgla kamiennego. Generuje to spore koszty – tym większe im gorzej jest wykonana izolacja budynku.
Również w okresie letnim, konieczne często staję się klimatyzowanie pomieszczeń z uwagi na zbyt wysoką w nich temperaturę. To również związane jest z niedostatecznie dobrze wykonaną izolacją budynku.
W tych właśnie przypadkach, badanie termowizyjne przychodzi nam z pomocą i pomaga określić źródło problemu.

W jakim celu wykonuję się badanie termowizyjne budynku?

  • Lokalizacja punktów w których występują straty energii
  • Raportu stanu izolacji w instalacjach grzewczych
  • Ocena szczelności okien, drzwi oraz poprawności ich montażu
  • Diagnostyka budynku pod kątem zakupu i oceny poprawności wykonania izolacji

Korzyści z wykonania badania termowizyjnego

  • Zapobieganie nadmiernym wydatkom na ogrzewanie i ochładzanie budynku
  • Szybkość oraz bezinwazyjność badania
  • Wykrywanie niedociągnięć we wczesnej fazie budowy
  • Możliwość określenia zapotrzebowania energetycznego budynku

Ciągłość izolacji oraz brak mostków termicznych pozwala uniknąć przykrych konsekwencji związanych z kosztami ewentualnych napraw w przyszłości oraz zbyt wysokich kosztów ogrzania lub ochłodzenia budynku w zależności od pory roku. Błędy, które bardzo często występują mogą również powodować szkody w naszym zdrowiu, poprzez powstawanie pleśni i grzybów w newralgicznych punktach budynku.

Próby szczelności budynku

W związku z coraz wyższymi kosztami energii potrzebnej do ogrzania oraz schłodzenia budynków oraz z coraz wyższymi normami, które budynki muszą spełniać aby zostać dopuszczone do użytkowania coraz popularniejsze staję się badanie polegające na sprawdzeniu szczelności budynku poprzez wtłaczanie do jego wnętrza powietrza tzw. “testu szczelności“.

Dla budynków pasywnych badanie takie jest obowiązkowym i nieodłącznym testem jego wykonania.

Wykonując badanie, możemy określić współczynnik n50 [1/h], który oznacza ilość całkowitych wymian powietrza w ciągu jednej godziny przy różnicy 50 Pa. Normy określone przez ministerstwo budownictwa określa powyższy parametr następująco:

  • budynki z wentylacją grawitacyjną lub hybrydową – n50 < 3,0 [1/h],
  • budynki z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 [1/h].

Na jakim etapie budowy powinno się takie badanie wykonać?

Należałoby odpowiedzieć, że jak najwcześniej. Pozwoli to na uniknięcie przykrych konsekwencji związanych ze złym wykonaniem poszczególnych prac, jednak nie wcześniej niż po wykonaniu stanu surowego zamkniętego wraz z ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonaniem ocieplenia dachu.

Na czym polega badanie szczelności?

Test szczelności powietrznej „blower door test” polega na zamontowaniu w otworze zewnętrznym “drzwi nawiewnych” z wbudowanym wentylatorem, które poprzez wdmuchiwanie / wydmuch powietrza wytwarzają odpowiednią różnicę ciśnień między wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym. Podczas testu zapisuję się przepływy powietrza na wentylatorze testowym odpowiadające poszczególnym poziomom ciśnienia. Pomiary wykonuje się kilkukrotnie, zarówno wdmuchując jak i wydmuchując powietrze, a specjalnie zaprogramowany osprzęt określa wartość średnią dla współczynnika n50.

Po badaniu niezbędne jest przygotowanie raportu (zgodnego z normą PN-EN 13829), który zawiera odpowiedni komentarz oraz ewentualne uwagi i zalecenia co do szczelności budynku.

Partnerzy