Twój ciepły dach

Powłoka polimocznikowa na suficie w śrutowni.

Często zgłaszają się do Nas klienci z realizacjami specyficznymi aczkolwiek ciekawymi z punktu widzenia zastosowania materiału. Taką właśnie realizacją był natrysk powłoki z czystego polimocznika w pomieszczeniu śrutowni, dla jednego z największych w Polsce producentów przyczep rolniczych w Mirosławcu.

Założenieniem projektu było wykonanie warstwy, która zmniejszy silę odbicia śrutu od sufitu w pomieszczeniu, gdzie przygotowywane są konstrukcje stalowe do malowania. Po dwóch dniach (podłoże musieliśmy odpowiednio przygotować) można było rozpocząć znów prace w zakładzie z pełną mocą!

 

 

Partnerzy